เป็นน้ำมันทาพื้นไม้ภายนอกโดยเฉพาะ
เดคกิ้ง ออยล์ Decking Oil

คุณสมบัติ

เป็นน้ำมันทาพื้นไม้ภายนอกโดยเฉพาะ

การเตรียมพื้นผิว

ไม้ที่ผ่านการทาสีมาแล้วให้ขัดสีเก่าออกจนเห็นเนื้อ ไม้ ไม้ที่ทาจะต้อง แห้ง สะอาด ปราศจากมอด ปลวก แมลงกิน ไม้ต่างๆ และคราบไขมัน ไม้ที่มียางไม้ควร ทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ก่อนทา

ขั้นตอนการทา

คนให้ทั่วทั้งก่อนและขณะทา อุปกรณ์ที่ใช้ทาให้ใช้ ผ้าหรือลูกประคบ ห้ามผสมทินเนอร์ ทา 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 5-15 นาที หลังจากนั้น ให้เช็ดสีที่ไม่ ซึมเข้าไปในเนื้อไม้ออกด้วยผ้าสะอาด ทาอย่างน้อย 2 เที่ยว และการบำรุง รักษาให้ทาทับ 1 เที่ยว โดยไม่ต้องขัดผิวหน้าออก หลังทาครั้งแรก  6  เดือนและครั้ง ต่อไปทุก 1 ปี

การแห้งของผิว

แห้งสัมผัสได้ 3 - 5  ชม.                  

แห้งทาทับได้ประมาณ 24 ชม .

การครอบคลุมพื้นที่

ประมาณ 10 - 16 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเที่ยว

การทำความสะอาด

ล้างทำความสะอาดเครื่องมือทันที ด้วยทินเนอร์ บี-2

อายุของผลิตภัณฑ์

สามารถเก็บได้ 5 ปี หลังจากวันผลิต โดยไม่เปิดฝา

ขนาดบรรจุ

2.5L